LKR INNOVATION HOUSE – VELUX A/S

Igangværende projekt: Projektet omfatter til- og ombygning af eksisterende lagerhaller og administrationsbygning, til et fremtidigt innovationshus - LKR Innovation House.

Det spændende, karakterfulde innovationsbyggeri, skal samle stemningen fra den oprindelige lagerhal, til nye transparente kontorer, værksteder, forsøgslaboratorier mm. – et samlet areal på ca. 14.000 m2.

Hele projektet er med stor fokus på genbrug af materialer, hvor særligt midten af bygningen spiller en central rolle. Her opføres et helt nyt landskab der danner hjertet for et mødested til medarbejderne.

Projektet forventes afleveret til bygherre ultimo 2024.

Visualiseringer @PRAKSIS Arkitekter

Bygherre: VKR Holding A/S
Arkitekt: Praksis Arkitekter ApS
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S
Udførselsperiode: 2023 - 2024
Entrepriseform Hovedentreprise m/tidlig inddragelse
Entreprisesum: Ej oplyst

 

Download reference
som pdf-fil