Aktivitetshuset Sønderparken

Projektet omfatter et 650 m2 stort aktivitetshus for Sønderparkens beboere. Bygningen er opført i 3 etager, hvoraf de 2 etager er delvist beliggende under jorden med to frie facader. Huset er beklædt med henholdsvis hvidtonet emalitglas og cortenstål, hvilket skaber en markant kontrasterende effekt. Stueetagen indeholder en multisal til koncerter, foredrag o.lign., en lille sal samt toiletfaciliteter. 1. salen er indrettet med den nedre del af caféen, biblioteksniche, legestue og opholdsrum for både medarbejdere og områdets beboere. På 2. sal er der foruden café indrettet IT-, lektie- og sprogcafé samt åbent værksted. Huset er endvidere bygget ind i en eksisterende jordvold og tilpasset det omkringliggende terræn. Projektet er blevet til med stor hensyntagen til og inddragelse af områdets beboere. 

 

Bygherre: boli.nu
Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter
Ingeniør: Rambøll
Udførelsesperiode: 2014 - 2015
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 14.600.000

Download reference
som pdf-fil