Aktivitetshuset Sønderparken

Projektet omfatter et 650 kvm stort kultur-/aktivitetshus for Sønderparkens beboere opført i tre etager, hvoraf de to er delvist beliggende under jorden med to frie facader. Huset er beklædt med henholdsvis hvidtonet emalitglas og cortenstål, hvilket skaber en markant kontrasterende effekt. Stueetagen indeholder en multisal til koncerter, foredrag m.m., en lille sal samt toiletfaciliteter. Første sal er indrettet med den nedre del af caféen, biblioteks niche, legestue og opholdsrum for både medarbejdere og områdets beboere. På anden sal er der foruden café indrettet IT-, lektie- og sprogcafé samt åbent værksted - alt sammen udført i med en høj finish.

Huset er bygget ind i en eksisterende jordvold og tilpasset det omkringliggende terræn og opført med stor hensyntagen til - samt inddragelse af områdets beboere.

 

Bygherre: boli.nu
Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter
Ingeniør: Rambøll A/S
Udførselsperiode: 2014 - 2015
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 14.600.000 kr.

Download reference
som pdf-fil