LEGO House

Årets Byggeri 2017 – udpeget af Dansk Byggeri, Dansk Industri og Magasinet Byggeri.

LEGO House er opført i fem etager med næsten fuld kælder (p-pladser, teknik, udstilling). Bygningen er opbygget af 21 ”byggeklodser”, der er stablet oven på hinanden med forskudt gulvniveau. 

Hele byggeriet er spunset pga. grundvand, og der er støbt en dobbelt vandtæt kælderkonstruktion. Etagerne over terræn er opført med insitubeton, betonelementer og bærende stålkonstruktioner, beklædt med en let facadebeklædning afsluttet med skærmtegl. Der er udført tagterrasser på flere niveauer, som er delvis offentlig tilgængelige. Bygningens samlede areal udgør i alt ca. 12.000 m².

 

Bygherre: LEGO House
Arkitekt: BIG A/S
Ingeniør: COWI A/S     
Udførelsesperiode: 2014 - 2017
Entrepriseform: Hovedentreprise
Energikrav Lavenergiklasse 2020

Download reference
som pdf-fil