Teddy Bear Art Museum

Byggeriet omfatter en gennemgribende renovering og ombygning af en eksisterende villa. I alt berøres ca. 750 m2, der transformerer villaen fra beboelse til et nyt moderne museum. Huset opdateres til nutidig standard med stor respekt for det oprindelige hus.

Ombygningen er tegnet af Ravn Arkitektur, og med deres sædvanlige store fokus på arkitektur og detaljer har det givet nogle spændende udfordringer, hvor der har været behov for at udfolde vores store håndværksmæssige færdigheder, hvad angår detaljer og finish. Hele projektet er opført i tæt samarbejde med bygherre og rådgiverteam. Gennem hele forløbet har byggeriet være inddækket af en totalinddækning for derved at sikre og respektere det flotte projekt med de mange detaljer og finesser.

Huset er indrettet med café, administration, lager samt den store udstilling.

 

Bygherre: Privat Bygherre
Arkitekt: Ravn Arkitektur
Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen
Udførelsesperiode: 2016 - 2018
Entrepriseform: Hovedentreprise
Energikrav: Bygningen er udført som 2015
Download reference
som pdf-fil