Plejecentret Rosengården

Byggeriet omfatter en totalrenovering af 5.224 m2 samt en nybygning på i alt 1.455 m2. To ”gamle plejehjemsboliger” er blevet til én ny plejebolig. Samtlige fællesfaciliteter, administration og personalerum er ligeledes renoveret.
Byggeriet er disponeret som tre selvstændige enheder à 24 boliger. Hver enhed er en firelænget bygning med have- og udeareal i midten.
Bygninger er opført i betonelementer og skalmuret med gule teglsten. Taget på nybygninger er udført i listetækket pap.

 

Bygherre: Vejle Kommune
Arkitekt: Kjaer & Richter A/S
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S
Udførelsesperiode: 2006 - 2008
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum 52.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil