Obstetrisk / IVF, Hospitalsenheden Horsens

Projektet omfatter opførelse af et let modulbyggeri, som er sammenbygget med den eksisterende bebyggelse. Byggeriet er udført med stor hensyntagen til sygehusets samtidige drift. Bygningen består af en delvis nedgravet P-kælder, sengestuer/fødestuer på niveau 1 samt kontorer og administration på niveau 2. Det samlede areal udgør ca. 400 m2 parkeringskælder samt 1.800 m2 let byggeri. Råhuset er udført i lette præfabrikerede moduler, hvorefter den indvendige aptering er pågået og udført efter lukket bygning.

Bygherre: Region Midt, Hospitalsenheden Horsens
Arkitekt: RUM A/S 
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S
Udførelsesperiode: 2012
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum 31.000.000 kr.

Download reference
som pdf-fil