Hospitalsenheden Horsens; Nyt Dagkirurgisk Center

Bygningen er opført med få gennemgående materialer, der harmonerer med omgivelserne og med sin enkelthed understøtter det resterende hospitalsbyggeri. Tilbygningen kendetegnes ved solide materialer med lang levetid og begrænset vedligeholdelsesbehov. Facader fremstår gennemgående af facadeplader beklædt med lodretstående trælameller, suppleret med enkelte områder i hvid facadepuds.

Bygherre: Region Midt, Hospitalsenheden Horsens
Arkitekt: RUM A/S 
Ingeniør: Rambøll A/S
Udførselsperiode: 2013-2014
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 20.500.000 kr.

Download reference
som pdf-fil