Odder Sundhedshus

Igangværende projekt: Det nye Sundhedshus, der skal DGNB-certificeres, placeres øst for VitaPark Odder, som en komposition af tre længebygninger, der mødes omkring en fælles hovedindgang.

Byggeriet, som er fordelt på ca. 4.400 m2, omfatter to ejerlejligheder, hvoraf den ene skal rumme træningsfaciliteter og akutpladser. Den anden udlejes til praktiserende lægeklinikker. 

Sundhedshusets skrånende tage skaber en naturlig sammenhæng med parkens øvrige bebyggelser og understreger stedets karakter. Bygningens tre fløje afsluttes i et markant og karakterfuldt gavlmotiv, der med grønne opholdsaltaner danner ansigt mod omgivelserne. På den fælles forplads bevares et markant træ som pladsens omdrejnings- og samlingspunkt, hvorved pladsen udgør et indbydende samlingspunkt og indrettes med en kantzone for ophold og sociale møder mellem borgere.

Bygherre: Odder Kommune / Kommuneleasing
Arkitekt: Friis & Moltke A/S
Ingeniør: Niras A/S
Udførelsesperiode: 2020 - 2022
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 65.000.000
Download reference
som pdf-fil