Odder Sundhedshus

Det nye Sundhedshus, der er DGNB-certificeret, er placeret øst for VitaPark Odder, som en komposition af tre længebygninger, der mødes omkring en fælles hovedindgang.

Byggeriet, som er fordelt på ca. 4.400 m2, omfatter to ejerlejligheder, hvoraf den ene rummer træningsfaciliteter og akutpladser. Den anden udlejes til praktiserende lægeklinikker. 

Sundhedshusets skrånende tage skaber en naturlig sammenhæng med parkens øvrige bebyggelser og understreger stedets karakter. Bygningens tre fløje afsluttes i et markant og karakterfuldt gavlmotiv, der med grønne opholdsaltaner danner ansigt mod omgivelserne. På den fælles forplads er et markant træ omdrejningspunktet, hvorved pladsen udgør et indbydende samlingspunkt og indrettes med en kantzone for ophold og plads til sociale møder borgerne imellem.

Bygherre: Odder Kommune / Kommuneleasing
Arkitekt: Friis & Moltke A/S
Ingeniør: Niras A/S
Udførelsesperiode: 2020 - 2023
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 65.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil