Nr. Snede Statsfængsel

Byggeriet omfatter etablering af 55 lukkede pladser på Nr. Snede Statsfængsel. Byggeriet er opført som 3 selvstændige bebyggelser med udvendige indhegnede løbegårde, til hver bygning.

Byggeriet er opført som elementbyggeri med diverse sikkerhedsmæssige foranstaltninger og adgangskontrol. Adgangen til byggeriet forgår via indhegnede sluser, og hele området er omkranset af dobbelt trådhegn. Efter etableringen af de nye fængselspladser har statsfængsel ændret status fra et åbent til et lukket fængsel.

Bygherre: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Arkitekt: Axel Poulsen Arkitektkontor a/s
Ingeniør: Palle Christensen A/S
Udførelsesperiode: 2003 - 2004
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum 29.400.000 kr.
Download reference
som pdf-fil