Atriumhaven, Børkop

Byggeriet - tæt lavt byggeri - omfatter opførelse af 40 boliger, 8 aflastningsenheder samt tilhørende centerfaciliteter.

Byggeriet er opført som elementbyggeri med skalmuring og med tagpapdækning. Atriumgårde, udført med glas og lette partier, er udført ved hver blok.

 

Bygherre: Vejle Kommune
Arkitekt: Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S 
Ingeniør: Rambøll
Udførelsesperiode: 2005 - 2007
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum 32.500.000 kr.
Download reference
som pdf-fil