<p>Fælleshåb, Middelfart</p>

Opførelse af 22 nye boliger med tilhørende fællesarealer for psykisk udviklingshæmmede, samt mindre ombygninger i eksisterende hovedhus.
Boligerne er opført med bagvægselementer og vandskurrede facader og tagdækning udført som listedækning.
Fællesarealer er opbygget omkring en atriumgård i hver boliggruppe.

Bygherre: Middelfart Kommune
Arkitekt: SAHL Arkitekter A/S
Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S
Udførelsesperiode: 2007 - 2008
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 19.000.000 kr.

Download reference
som pdf-fil