Østre Skole

Byggeriet omfatter opførelse af ny tilbygning, i to etager, på i alt ca. 1.900 m² samt delvis ombygning af eksisterende lokaler.

Der er indrettet indskoling og SFO i både stueplan og 1. sal - på 1. sal er der endvidere etableret musiklokale og multisal.

Byggeriet er opført i bagvægselementer med en let facadebeklædning i skærmtegl.

 

Bygherre: Ikast-Brande Kommune
Arkitekt: A2 Arkitekterne A/S
Ingeniør: Niras A/S
Udførelsesperiode: 2009 - 2010
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum 13.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil