Ringkøbing Skole

Byggeriet omfatter om- og tilbygning til eksisterende skole. Nybygningen er opført i to etager og indeholder skoletorv, multisal, fagområder, undervisningslokaler mm. - i alt ca. 8.600 m²
Nybyggeriet er hovedsageligt opført som elementbyggeri, med skalmuring og tagpap – dog er multisalen udført i glas og stål.

I eksisterende bygning er der udført mindre ombygningsarbejde.

Bygherre: Ringkøbing-Skjern Kommune
Arkitekt: Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S
Ingeniør: Johansson og Kalstrup A/S
Udførelsesperiode: 2009 - 2010
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum 83.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil