Børnehaven Tusindfryd, Hedensted

Etablering af ny børnehave opført som lavenergiklasse 1.

Institutionen, i alt 959 m2, skal rumme 78 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn fordelt i 6 grupper.

Byggeriet består primært af præfabrikerede elementydervægge og facadebeklædning af gennemfarvet Eternit. Taget - der er bredt ud i vifteform stigende imod syd og imod solen - er udført med tagpapdækning.
Af energimæssige hensyn er institutionens primære rum vendt mod syd.

 

Bygherre: Hedensted Kommune
Arkitekt: White Arkitekter a/s
Ingeniør: Midtconsult a/s
Udførelsesperiode: 2010 - 2011
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum 12.000.000 kr.

Download reference
som pdf-fil