CSV Vejle

Nybyggeriet omfatter ca. 350 m2 skole og undervisningslokaler i en etage. Oprindeligt var projektet tiltænkt udført i pavillonbyggeri, men dette lod vi os udfordre af, og endte med et let byggeri udført på stedet.

Endvidere etableres 270 m2 udearealer - henholdsvis belægning, stenseng og græs.

Byggeriet udføres efter lavenergiklasse 2. Bygningen er opført i lette trækassetter med lyse facadeplader og med pap på taget.

Bygherre: Vejle Kommune
Arkitekt: + M Arkitekter  A/S 
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S
Udførelsesperiode: 2010 - 2011
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum 4.300.000 kr.
Download reference
som pdf-fil