Brørup Skole, Byagerafdelingen

Byggeriet omfatter om- og tilbygning af Byagerafdelingen i Brørup (tidligere Byagerskolen).

Ombygningen omfatter ca. 171 m2 eksisterende skole, der fremadrettet skal benyttes til bl.a. fritidsordning samt musik. Tilbygningen er på ca. 530 m2 som benyttes til hhv. klasselokaler, grupperum og glasgang.
Tilbygningen er udført i bagmurselementer, der er skalmuret i røde teglsten og endvidere tilpasset eksisterende bygning.

Bygherre: Vejen Kommune
Arkitekt: Skala Arkitekter A/S              
Ingeniør: Drias A/S
Udførelsesperiode: 2012
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum 7.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil