Lykkesgårdskolen

Fremtidssikret skole med stor sammenhængskraft
Projektet omfatter delvis nedrivning/renovering af eksisterende skolebygninger samt en nybygning på knap 4.000 kvm. Nyopførelsen, der forbinder mellemtrin og indskoling/SFO fordeler sig på to niveauer og rummer skolens fælles funktioner i form af kantine, åbne værksteder, faglokaler, indbyggede opholds nicher samt interne trappeforbindelser. I det store fællesrum er placeret en stor siddetrappe, som fører op til bygningens førstesal, der rummer administrations- og personaleafsnit samt pædagogisk læringscenter.
Hele byggeriet er opført med stor hensyntagen til skolens samtidige drift, og projektet blev afleveret etapevis. Med en om- og nybygning fordelt på i alt ca. 10.200 kvm fremstår Lykkesgårdskolen i dag som en fremtidssikret skole med stor sammenhængskraft.

Bygherre: Varde Kommune 
Arkitekt: Kjær & Richter A/S
Ingeniør: Ingeniørgruppen Varde A/S
Udførelsesperiode: 2014-2016
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 80.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil