Engelsholm Højskole

Igangværende projekt: Projektet Engelsholm Slot - Engelsholm Højskole er faseinddelt. 
Fase 1 består af en nybygning der bliver kaldt ”Agerrumsladen” på i alt ca. 700 m2 og 13 meter høj. Laden bliver opført i tag/vægelementer. Denne bygning skal fungere som samlingssted for workshops, kurser og indendørs koncerter på Engelsholm Slot. Fase 1 skal afleveres sidst i februar 2020.
Fase 2 er en totalrenovering af eksisterende bygninger på i alt ca. 1.200 m2. Bygningerne skal bruges til kurser, glaspusteri, malersal, mm. Fase 2 opstartes først i 2020 og skal stå færdigt til jul 2020.

Bygherre: Engelsholm Højskole
Arkitekt: Jørgen Overbys Tegnestue A/S
Ingeniør: Eduard Troelsgård Rådg. Ing. A/S
Udførelsesperiode: 2019 - 2020 
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 24.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil