Engelsholm Højskole

Projektet på Engelsholm ved det idylliske Engelsholm Slot.

Et faseinddelt projekt, hvor første fase består i opførelse af en nybygning på ca. 700 m2, kaldet Agerrumsladen. Laden er opført i samme visuelle udtryk, som den oprindelige lade, der blev opført sammen med slottet i 1500 tallet. Den 13 meter høje lade, er opført med store glas facader, hvorefter der er påmonteret et bindingsværk - helt efter gamle forskrifter. Laden skal fungere som koncertsal samt bruges til workshops.

Fase 2 er en totalrenovering af Avlsgården, en bygning fra ca. 1700 tallet på i alt ca. 1.200 m2, som opdateres med nye spær, terrændæk for til slut at få nyt tag.

Renoveringen er foregået under særligt hensyn til de gamle bygninger og skolens elever.

Bygherre: Engelsholm Højskole
Arkitekt: Jørgen Overbys Tegnestue A/S
Ingeniør: Eduard Troelsgård Rådg. Ing. A/S
Udførelsesperiode: 2019 - 2020 
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 24.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil