Engelsholm Højskole

Projektet på Engelsholm ved det idylliske Engelsholm Slot.

Et faseinddelt projekt, hvor første fase består i opførelse af en nybygning på ca. 700 m2, kaldet Agerrumsladen. Laden er opført i samme visuelle udtryk, som den oprindelige trælade, der blev opført sammen med slottet i 1500 tallet.

Den 13 meter høje lade, er opført med store glas facader, hvorefter der er påmonteret et bindingsværk i træ - helt efter gamle forskrifter. Laden fungerer som koncertsal samt til workshops for elever og kursister.

Fase 2 er en totalrenovering af Avlsgården, en bygning fra ca. 1700 tallet på i alt ca. 1.200 m2, som opdateres med nye træspær og terrændæk, samt nyt tag.

Renoveringen er foregået under særligt hensyn til de gamle bygninger og skolens elever.

Bygherre: Engelsholm Højskole
Arkitekt: Jørgen Overbys Tegnestue A/S
Ingeniør: Eduard Troelsgård Rådg. Ing. A/S
Udførelsesperiode: 2019 - 2020 
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 24.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil