Retningslinjer kreditorfaktura

Fakturering til KG Hansen

 

Fakturaer bedes fremsendt i henhold til følgende retningslinjer, for at sikre en korrekt ekspedition i vores elektroniske kreditorbogholderi.

 

Fakturaer vedr. byggesager fremsendes med følgende obligatoriske informationer:

 • 5-cifret sagsnr.
 • Sagsopgave nr. eller entreprise beskrivelse jf. UE-kontrakt
 • Navn eller initialer på indkøber/projektleder

 

Fakturaer som IKKE er vedr. sager fremsendes med følgende informationer:

 • Navn eller initialer på indkøber
 • Leveringsadresse og dato
 • maskinnr./registreringsnr.

 

Fremsendelse af faktura:

 • På mail med vedhæftet læsbar PDF-fil (andre formater modtages ikke) fremsendes til: faktura@kgh.dk
 • Kun 1 faktura pr. PDF-fil, men gerne flere filer i samme mail
 • Bilag til fakturaen skal være en del af samme PDF-fil som fakturaen – selve fakturaen skal være side 1 og underbilag derefter

 

Revisions henvendelser: 

Henvendelser vedr. kontoudtog, saldobekræftelser, revisionshenvendelser på mail: kontoudtog@kgh.dk

 

Særligt vedr. underentreprenør-arbejde:

 • Aconto-begæringer vedr. kontraktarbejde fremsendes senest den 28. i indeværende måned
 • Ekstra-arbejde faktureres på særskilt faktura – ikke samme bilag som aconto-begæring
 • Udbetaling af aconto-begæringer kan først ske når gyldig sikkerhedsstillelse er fremsendt jf. underskrevet kontrakt

 

Bemærk:

Fakturaer som ikke opfylder ovennævnte, vil blive afvist i vores kreditorbogholderi og returneret til leverandøren med henblik på korrektion, og der betales ikke forsinkelses renter.

Retningslinjer kreditorfaktura