NYT PROJEKT FOR KRIMINALFORSORGEN - UDVIDELSE SDR. OMME FÆNGSEL

05. december 2023 - kl. 12:00

NYT PROJEKT FOR KRIMINALFORSORGEN - UDVIDELSE SDR. OMME FÆNGSEL

Det er med stor glæde vi kan offentliggøre, at KG Hansen har indgået kontrakt med Direktoratet for Kriminalforsorgen omkring udvidelse af det eksisterende Sdr. Omme Fængsel – tidligere kaldet Statsfængslet ved Sdr. Omme - med yderligere 200 lukkede pladser.

Kapacitetsudvidelsen på ca. 18.700 m2 som opføres i en hovedentreprise, omfatter nyetablering af et selvstændigt lukket afsnit på fængslets eksisterende matrikel, indeholdende celler samt dertilhørende beskæftigelsesbygning med værksted og skole samt en købmand. Der skal desuden opføres idrætshal samt et fælleshus til sociale formål, samt etableres perimetersikring, adgangsvej og parkeringspladser.

Når byggeriet står færdigt, vil den samlede kapacitet i Sdr. Omme Fængsel være på 422 pladser, hvilket gør Sdr. Omme Fængsel til Danmarks største fængsel for afsonere.  

Der er direkte opstart på byggeriet som forventes afleveret til bygherre sommeren 2025.

Tilbage