Valsemøllen

Projektet omfatter to sammenbyggede lager- og produktionshaller med et bebygget areal på ca. 800 m2 og 2.000 m2 med en højde til underside på tagbjælker på hhv. 6,1 m og 7,5 m. Lagerbygningen på 2.000 m2 i to etager er blevet forberedt til en 3. etape. I forbindelse med bygningerne er der udført nye p-pladsarealer og tilkørselsforhold til både stue- og 1. salsplan. Projektet omfatter desuden udvendige belægningsarealer. 

Bygherre: Valsemøllen af 1899 A/S
Arkitekt: INGENIØR'NE A/S
Ingeniør: INGENIØR'NE A/S
Udførselsperiode: 2015 - 2016
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 23.900.000 kr.

 

Download reference
som pdf-fil