OKNygaard

Igangværende projekt: Projektet omfatter opførelse af 2 nye bygninger. Den ene bygning kommer til at være en administrationsbygningen i 3 etager. Den anden bygning kommer til at være en lagerbygning, med delvis opbevaring, værksted samt nogle få kontorer.

Bygherre: OKNygaard Ejendomme ApS
Arkitekt: Atrio Arkitekter ApS
Ingeniør: Rønslev ApS
Udførselsperiode: 2019 - 2020
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 26.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil