erhvervsreferencer | KG Hansen | entreprenørvirksomhed

OKNygaard

Igangværende projekt: Projektet omfatter opførelse af 2 nye bygninger. En administrationsbygning i 3 etager på i alt 1.200 m2, og en lagerbygning, med delvis opbevaring, værksted samt nogle få kontorer på i alt 2.200 m2. Projektet forventes afleveret i sommeren 2020. 

Bygherre: OKNygaard Ejendomme ApS
Arkitekt: Atrio Arkitekter ApS
Ingeniør: Rønslev ApS
Udførselsperiode: 2019 - 2020
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 26.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil