Arice Innovationscenter

Igangværende projekt: Projektet omfatter samlet opførelse af en bygning på knap 10.000 kvm, herunder ca. 5.000 kvm Pilot Plant, ca. 1.700 kvm stueetage med laboratorier og foyer, ca. 1.700 kvm 1. sal med kontorer og fællesarealer samt ca. 800 kvm kælderetage med omklædningsfaciliteter og teknikrum. Centeret forbindes til eksisterende bygninger med en stålgangsbro. Byggeriet udføres som et "high end" innovationsbyggeri med alle funktioner samlet under samme tag. Visuelt er bygningen opdelt i den vestlige del med tre niveauer; kælder, laboratorier i stueetagen og kontorafsnittet på 1. sal. og den østlige del som er Pilot Plant området som en dobbelthøj forsøgshal. Langs øst- og nordfacaden af Pilot Plant delen er der indskudt etagedæk, så denne del har to etager. Ligeledes har den indlagte kerne to etager. Den øverste etage er primært til teknikrum og ventilationsaggregater. Inden afleveringen udføres performancetest af tekniske installationer. Det nye center, der forventes afleveret i efteråret 2021, overholder bygningsklasse 2020.

Bygherre: Arla Foods Ingredients P/S
Arkitekt: Rambøll Danmark A/S
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S
Udførselsperiode: 2020 - 2021
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 170.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil