Arice Innovationscenter

Projektet omfatter samlet opførelse af en bygning på knap 10.000 kvm, herunder ca. 5.000 kvm Pilot Plant, ca. 1.700 kvm stueetage med laboratorier og foyer, ca. 1.700 kvm 1. sal med kontorer og fællesarealer samt ca. 800 kvm kælderetage med omklædnings-faciliteter og teknikrum. Den nye bygning forbindes til eksisterende bygninger med en stålgangsbro. Byggeriet udføres som et "high end" innovationsbyggeri med alle funktioner samlet under samme tag. Visuelt er bygningen opdelt i den vestlige del med tre niveauer med kontorer og den østlige del som er "Pilot Plant" - en dobbelthøj forsøgshal. På en del af "Pilot Plant"  er der indskudt etagedæk så denne del har to etager. Ligeledes har den indlagte kerne to etager, hvor den øverste etage primært er til teknikrum og ventilationsaggregater. Inden afleveringen blev der udført performancetest af tekniske installationer.

Det nye center, der er afleveret i efteråret 2021, overholder bygningsklasse 2020.

Bygherre: Arla Foods Ingredients P/S
Arkitekt: Rambøll Danmark A/S
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S
Udførselsperiode: 2020 - 2021
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 170.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil