Erritsø Fitnesscenter

Byggeriet omfatter en ny tilbygning til de eksisterende sportshaller ved Erritsø Hallen. Tilbygningen er sammenbygget mod begge eksisterende bygninger, hvilket giver mulighed for at skabe en harmonisk integreret sammenbygning, som forbinder alle funktioner under Erritsø Hallerne. Facaden er udført i en let facadeplade i to farver, som skaber et spændende facadeudtryk, hvor de skrå snit i farvespringet skaber en reference til det eksisterende. 

Bygherre: Erritsø Hallen
Arkitekt: Arkitektfirmaet Kloden
Ingeniør: Rønslev ApS
Udførselsperiode: 2014 - 2015
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 6.500.000 kr.

Download reference
som pdf-fil