DGI Vejle, Ny Svømmehal

Projektet omfatter opførsel af ny svømmehal i forlængelse af den eksisterende i DGI Huset, Vejle. Den nye hal, som er fordelt på ca. 3.200 m2, er udført med en stålgitterkonstruktion båret af betonfacader i bygningens ydre periferi. Ovenpå gitterkonstruktionen er der foretaget tagdækning med trækassetter, trykfast isolering og tagpap. Facaderne er udført som sandwichelementer mod syd og nord. Østgavlen er delvist udført med sandwichelement og in-situ bagvæg. Hele byggeriet er pælefunderet med selvbærende fundamentsbjælker og terrændæk i in-situ støbt beton. Svømmehallen er udstyret med faste tribuner over området med styrketræning, depoter og multirum og i forbindelse med store stævner, er der mulighed for at supplere med mobiltribuner. Byggeriet er udført med stor hensyntagen til den samtidige drift af DGI Huset og Rosborg Gymnasium.

Bygherre: Vejle Kommune
Arkitekt: Arkitema K/S
Ingeniør: COWI
Udførselsperiode: 2017 - 2018
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum:  33.500.000 kr.
Download reference
som pdf-fil