Atriumhaven

Projektet omfatter opførelse af i alt 40 tæt/lavt byggede boliger, otte aflastningsenheder samt tilhørende centerfaciliteter. Byggeriet er opført som elementbyggeri med skalmuring og med tagpapdækning. Derudover er der etableret atriumgårde med glas og lette partier ved hver blok.

Bygherre: Vejle Kommune 
Arkitekt: Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S
Ingeniør: Strunge & Hartvigsen A/S
Udførselsperiode: 2005 - 2007
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 32.500.000 kr.
Download reference
som pdf-fil