Jelling Have

De oprindelige bygninger, der har huset det tidligere plejehjem Bethania, er opført i begyndelsen af 1900-tallet.

Nybyggeriet består af en tilbygning på ca. 725 m2 fordelt på tre etager. Tilbygningen er udført i samme stil som det eksisterende med røde teglsten og rødt tegltag. Den bærende konstruktion er udført i betonelementer. Herudover er der foretaget renovering af en del af de gamle boliger og fællesfaciliteter tilhørende om- og tilbygningen, ligesom der er anlagt en ny p-plads.

  

 

Bygherre: P A/S 1960 v/OK Fonden
Arkitekt: Arkitektfirmaet MW A/S 
Ingeniør: Orbicon A/S
Udførelsesperiode: 2010 - 2011
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum 12.600.000 kr.
Download reference
som pdf-fil