Ny Lægegang - Hospitalsenheden Horsens

Byggeriet omfatter i alt ca. 1.000 kvm - bestående af 600 kvm nye kontorer samt 400 kvm disponibelt råhus, som med sin fleksible indretning er forberedt til fremtidig udnyttelse og ændringer i arbejdsgange.
Den nye tilbygning er udført i samme stil og efter samme byggeprincipper som underliggende etage. Derudover er ydervægge og tag udført som lette, præfabrikerede elementer, der efterfølgende er blevet apteret på stedet. Lægegangen er udført i tæt samarbejde med sygehusets personale og med stor hensyntagen til sygehusets samtidige drift med de udfordringer, det medfører.

Bygherre: Region Midtjylland, Hospitalsenheden Horsens
Arkitekt: RUM A/S 
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S
Udførelsesperiode: 2012 - 2013
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 13.800.000 kr.
Download reference
som pdf-fil