Hospitalsenheden Horsens, Ny Lægegang

Byggeriet omfatter i alt ca. 1.000 m2 bestående af 600 m2 nye kontorer samt 400 m2 disponibelt råhus, som er forberedt og klar til efterfølgende udnyttelse.
Byggeriet er udført i samme stil og byggeprincipper som underliggende etage. Derudover er ydervægge og tag udført som lette, præfabrikerede elementer, der efterfølgende er blevet apteret på stedet. Overbygningen er udført i tæt samarbejde med sygehusets personale og med stor hensyntagen til sygehusets samtidige drift med de udfordringer, det medfører.

 

Bygherre: Region Midtjylland, Hospitalsenheden Horsens
Arkitekt: RUM A/S 
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S
Udførelsesperiode: 2012 - 2013
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 13.800.000 kr.
Download reference
som pdf-fil