Livsrum

Opførelse af kræftrådgivningscenter i Herning. Byggeriet består af ombygning af eksisterende patriciavilla samt en ny tilbygning. Tilbygningen er opført med bærende bagmure i letbeton-elementer med udvendig isolering og afsluttes med hvid facadepuds. Tagkonstruktionen er udført med træspær (bjælkespær), oplagt på bærende vægge og indbyggede stålspær/-konstruktioner. Taget er opført med fast undertag i krydsfiner og underpap. Endeligt er tagdækningen afsluttet med tagbeklædning i papdækning.

Bygherre: Kræftens Bekæmpelse
Arkitekt: Claus Pryds Arkitekter 
Ingeniør: INGENIØR´NE A/S
Udførelsesperiode: 2013 - 2014
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum: 9.800.000 kr.
Download reference
som pdf-fil