Gauerslund Skole

Om- og tilbygning til Gauerslund Skole udført i partnering.

Nybygning for indskoling udgør 700 m2, dertil kommer en gennemgribende renovering af den eksisterende skole.

Bygherre: Børkop Kommune
Arkitekt: Juul Arkitekter MAA - PAR 
Ingeniør: Birch & Krogboe
Udførelsesperiode: 2004 - 2006
Entrepriseform: Totalentreprise i partnering
Entreprisesum 6.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil