Psykiatricenter Vest, Esbjerg

Opførelse af nybygning med 40 sengestuer med dertilhørende fællesarealer og ny hovedindgang, samt mindre ombygning i eksisterende bygning.
Sengeafsnittet er opført med bagvægselementer, skalmur og tegltag.
Hovedindgangen er opført i stål og glas.

Nybygningen udgør i alt 2.500 m² og ombygningen berører ca. 500 m²

 

Bygherre: Region Syddanmark
Arkitekt: Arkitektfirmaet Hallen & Nordby A/S
Ingeniør: Gruntmij / Carl Bro A/S
Landskabsarkitekt Helene Plet
Udførelsesperiode: 2005 - 2007
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprisesum 34.000.000 kr.
Download reference
som pdf-fil