Billund Musik- og Kulturskole

Byggeriet omfatter ombygning og ny indretning af eksisterende musiklokaler. Der indrettes nyt lærerværelse med køkken, nye kontorer og depotrum samt nye øvelokaler.

Lokalerne bliver udført med lyse vandskurede vægge, og lofter i lys træbeton. Rumhøjden hæves, og der bliver efterisoleret for at forbedre akustikken i rummene og mindske energiforbruget. De nye musiklokaler og den nye musiksal skal bl.a. bruges som øverum for Billund-Garden.

Bygherre: Billund Kommune 
Arkitekt: Arkitektfirmaet Kloden
Ingeniør: Ingeniør Rønslev Andersen
Udførelsesperiode: 2009
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum 4.800.000 kr.
Download reference
som pdf-fil