Krystallen

Byggesagen omfatter en tilbygning til daginstitutionen Krystallen i Børkop på i alt ca. 400 m2. Institutionen har efter udvidelsen plads til ca. 150 børn. Byggeriet er opført med stor hensynstagen til institutionens samtidige drift - med fokus på afspærringer mv. Den tilføjede bygning er gennemmuret med bagmure og facader i røde teglsten. Tagkonstruktionen er en traditionel tagopbygning, hvor spær og eternitplader er tilpasset den eksisterende bygning.

Bygherre: Vejle Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen
Arkitekt: Rambøll Danmark A/S 
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S 
Udførelsesperiode: 2012 - 2013
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 5.200.000 kr.
Download reference
som pdf-fil