Transformation Efterskolen PLAY

Et projekt der omhandler transformation af det tidligere Grindsted Gymnasium til en ny efterskole i moderne, fremtidssikrede, kreative rammer.

De eksisterende 5.127 m2 er ombygget til blandt andet undervisningslokaler, lydstudie, kantine, fællesarealer m.mm. samt elevværelser med tilhørende badeværelser. Hvor det har været muligt, er eksisterende materialer genbrugt.

I tilknytning til de eksisterede lokaler, er opført en ny hal i betonelementer på ca. 1.680 m2, med facade af Swiss Pearl plader og indvendige akustikregulerende felter. Der er tillige opført forbindelsesgang mellem hallen og eksisterende bygning.

Der har i såvel ombygningen som det nyopførte været en del egenproduktion.

Du kan læse mere om Efterskolen PLAY her

Bygherre: KIRKBI
Arkitekt: Benjamin Meredin, KIRKBI
Ingeniør: Arne Elkjær A/S
Udførselsperiode: 2022 - 2023
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: Ej oplyst

 

Download reference
som pdf-fil